Prawnik z doświadczeniem

Adwokat Agata Tytko

Ukończyłam prawo w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Opolskim oraz trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywam nieprzerwanie od 2011 r.

Jako studentka byłam członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Studenckiej Poradni Społeczno - Prawnej „Bona Fides” zajmującej się prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz pomocą ofiarom przemocy domowej. W jej ramach udzielałam nieodpłatnych porad prawnych oraz uczestniczyłam w licznych szkoleniach. Ukończyłam kurs prawniczego języka angielskiego. Odbyłam praktyki w kancelariach radcowskiej i adwokackich.

Moje bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność społeczna zaowocowały uzyskaniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Aktualnie prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

Skontaktuj się ze mną
adwokat ikona

Na piątym roku studiów rozpoczęłam staż, a następnie pracę w kancelarii adwokackiej w Rybniku, z którą współpracuję do dziś. Pogłębiałam swoje zainteresowanie prawem rodzinnym prowadząc liczne sprawy z tej materii.

~ Agata Tytko

Adwokat Agata Tytko

Podczas aplikacji adwokackiej odbyłam praktyki w sądach i prokuraturach. Reprezentowałam klientów w wielu postępowaniach sądowych oraz przed organami ścigania jako pełnomocnik oraz obrońca, współpracując z kancelariami z całej Polski.

Prywatnie zdobyłam ogólnopolskie i międzynarodowe nagrody w technice linorytu. Zachęciło mnie to do napisania pracy magisterskiej z zakresu prawa własności intelektualnej - prawa autorskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Ferenc - Szydełko.

Formularz kontaktowy